Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

01. Raadsvergadering

dinsdag 10 oktober 2023

19:30 - 23:30
Locatie

Raadszaal

Voorzitter
Dhr. D.W.J. Schneider
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  De raadsvergaderingen van de gemeente Maasgouw zijn openbaar. Hiervoor worden tijdens de vergadering video-opnames gemaakt die rechtstreeks, maar ook later via de website van de gemeente Maasgouw te raadplegen zijn.

  00:00:06 - 00:01:28 - Dion Schneider
 2. 2

  Na de commissievergaderingen van 26-09-2023 is de raadsagenda, aan de hand van de bespreek- en hamerstukken, samengesteld.

  00:01:18 - 00:01:28 - Dion Schneider
  00:01:30 - 00:02:10 - Carsten Bours
  00:02:10 - 00:02:26 - Dion Schneider
  00:02:26 - 00:02:28 - Carsten Bours
  00:02:28 - 00:02:48 - Dion Schneider
  00:03:09 - 00:03:56 - Carsten Bours
  00:03:56 - 00:04:17 - Carsten Bours
  00:04:18 - 00:04:19 - Dion Schneider
  00:04:19 - 00:04:34 - Tim Snijckers
  00:04:34 - 00:04:35 - Dion Schneider
  00:04:35 - 00:04:37 - Tim Snijckers
  00:04:37 - 00:05:27 - Dion Schneider
 3. 3

  Besluit

  Mevrouw N.M.A. Ramaekers te benoemen als burgerlid van de VVD.

  00:04:59 - 00:05:27 - Dion Schneider
 4. 4

  00:05:48 - 00:06:26 - Tim Snijckers
  00:06:27 - 00:06:30 - Tim Snijckers
  00:07:01 - 00:08:11 - Dion Schneider
 5. 5

  Besluit

  1. Een (aanvullend) krediet beschikbaar te stellen van € 450.000 exclusief BTW.
  2. De extra kapitaallasten (afschrijving) van € 15.000 per jaar ten laste te brengen van de post “Onvoorzien structureel” vanaf 2025.

  00:07:04 - 00:08:11 - Dion Schneider
  00:08:14 - 00:09:25 - Roy Maassen
  00:09:25 - 00:09:32 - Dion Schneider
  00:09:50 - 00:12:52 - Patrick Knoben
  00:12:53 - 00:13:01 - Dion Schneider
  00:13:01 - 00:13:56 - John van Kempen
  00:13:56 - 00:14:04 - Dion Schneider
  00:14:14 - 00:15:49 - Clemens Meerts
  00:15:51 - 00:15:53 - Dion Schneider
  00:15:55 - 00:17:32 - Carsten Bours
  00:17:34 - 00:17:43 - Dion Schneider
  00:17:55 - 00:22:24 - Sjors Blomen
  00:22:24 - 00:22:50 - Dion Schneider
  00:22:52 - 00:23:37 - Clemens Meerts
  00:23:39 - 00:23:48 - Dion Schneider
  00:23:49 - 00:24:50 - Carsten Bours
  00:24:51 - 00:24:53 - Dion Schneider
  00:24:54 - 00:25:38 - Caroline van Velzen
  00:25:39 - 00:25:45 - Dion Schneider
  00:25:45 - 00:28:56 - Sjors Blomen
  00:28:56 - 00:29:16 - Dion Schneider
  00:29:16 - 00:29:41 - Carsten Bours
  00:29:41 - 00:30:47 - Dion Schneider
 6. 6

  Besluit

  Verordening tot wijziging van de verordening op de heffing en de invordering van leges Maasgouw 2023 inclusief bijbehorende gewijzigde tarieventabel.

  00:30:01 - 00:30:47 - Dion Schneider
  00:30:49 - 00:31:35 - Anouk v.d. Bergh
  00:31:36 - 00:31:41 - Dion Schneider
  00:31:41 - 00:32:38 - Jessie Smeets-Palmen
  00:32:38 - 00:32:41 - Dion Schneider
  00:32:41 - 00:33:28 - Marcel Richter
  00:33:28 - 00:33:34 - Dion Schneider
  00:33:34 - 00:33:36 - Dion Schneider
  00:33:37 - 00:34:03 - Tim Snijckers
  00:34:03 - 00:35:03 - Dion Schneider
 7. 7

  Besluit

  1. Het bestemmingsplan ‘Kasteellaan 1 in Heel’ met het planidentificatienummer NL.IMRO.1641.BPL110-VG01 ongewijzigd vast te stellen.
  2. Geen exploitatieplan vast te stellen.
  3. Het voeren van verweer in de vervolgprocedures tot in hoogste instantie op te
  dragen aan het college van burgemeester en wethouders.

  00:34:27 - 00:35:03 - Dion Schneider
  00:35:12 - 00:35:17 - Dion Schneider
  00:35:17 - 00:36:02 - Bert Impelmans
  00:36:08 - 00:36:11 - Dion Schneider
  00:36:12 - 00:37:22 - Carsten Bours
  00:37:23 - 00:37:26 - Dion Schneider
  00:37:26 - 00:38:33 - Caroline van Velzen
  00:38:33 - 00:38:39 - Dion Schneider
  00:38:43 - 00:40:59 - Tim Snijckers
  00:40:59 - 00:41:10 - Dion Schneider
  00:41:10 - 00:42:17 - Bert Impelmans
  00:42:17 - 00:42:21 - Dion Schneider
  00:42:22 - 00:43:15 - Carsten Bours
  00:43:16 - 00:43:19 - Dion Schneider
  00:43:19 - 00:43:36 - Caroline van Velzen
  00:43:36 - 00:43:37 - Tim Snijckers
  00:43:37 - 00:43:39 - Dion Schneider
  00:43:40 - 00:45:03 - Tim Snijckers
  00:45:05 - 00:45:11 - Dion Schneider
  00:45:11 - 00:46:15 - Caroline van Velzen
  00:46:16 - 00:46:20 - Dion Schneider
  00:46:20 - 00:46:25 - Tim Snijckers
  00:46:25 - 00:46:27 - Caroline van Velzen
  00:46:27 - 00:46:28 - Dion Schneider
  00:46:28 - 00:47:32 - Tim Snijckers
  00:47:32 - 00:47:54 - Dion Schneider
  00:47:55 - 00:48:39 - Bert Impelmans
  00:48:39 - 00:48:40 - Dion Schneider
  00:48:40 - 00:48:41 - Bert Impelmans
  00:48:41 - 00:48:49 - Dion Schneider
  00:48:49 - 00:48:51 - Tim Snijckers
  00:48:51 - 00:48:56 - Dion Schneider
  00:49:04 - 00:49:24 - Bert Zeegers
  00:49:25 - 00:49:30 - Dion Schneider
  00:49:31 - 00:50:35 - Carsten Bours
  00:50:36 - 00:50:39 - Dion Schneider
  00:50:39 - 00:52:08 - Tim Snijckers
  00:52:09 - 00:52:20 - Dion Schneider
  00:52:20 - 00:52:37 - Bert Impelmans
  00:52:37 - 00:53:33 - Dion Schneider
 8. 8

  Besluit

  Aan Dion Scheider, burgemeester van de gemeente Maasgouw, voor de periode 12 juli 2023 tot en met 11 juli 2024 ontheffing te verlenen van het woonplaatsvereiste.

  00:52:55 - 00:53:33 - Dion Schneider
  00:53:33 - 00:53:54 - Clemens Meerts
  00:53:57 - 00:55:22 - Dion Schneider
 9. 9

  Besluit

  1. Het aantal wethouders te wijzigen van 4 naar 3.
  2. De tijdsbestedingsnorm van de wethouders te wijzigen van 3,6 fte naar 3 fte.
  3. De verdeling van de tijdsbestedingsnorm vast te stellen op 1 fte per wethouder.
  4. Te bepalen dat dit besluit met onmiddellijke ingang in werking treedt.

  00:54:35 - 00:55:22 - Dion Schneider
  00:55:23 - 00:55:37 - Dion Schneider
  00:55:46 - 00:55:48 - Dion Schneider
  00:55:49 - 00:56:36 - Bert Impelmans
  00:56:36 - 00:56:42 - Dion Schneider
  00:56:46 - 00:56:54 - Dion Schneider
  00:57:02 - 00:57:52 - Patrick Knoben
  00:57:55 - 00:57:59 - Dion Schneider
  00:57:59 - 00:58:45 - Bert Zeegers
  00:58:49 - 00:58:53 - Dion Schneider
  00:58:53 - 00:59:38 - Clemens Meerts
  00:59:38 - 00:59:42 - Dion Schneider
  00:59:43 - 01:00:17 - Carsten Bours
  01:00:20 - 01:00:22 - Dion Schneider
  01:00:24 - 01:01:20 - Caroline van Velzen
  01:01:20 - 01:04:01 - Dion Schneider
  01:04:13 - 01:06:53 - Sjors Blomen
  01:06:53 - 01:07:09 - Dion Schneider
  01:07:09 - 01:07:38 - Carsten Bours
  01:07:40 - 01:08:51 - Dion Schneider
 10. 10

 11. 11

  HAMERSTUK

  Besluit

  1. de bevoegdheid tot vaststelling van delen van het omgevingsplan aan het college van burgemeester en wethouders te delegeren in de volgende gevallen:
  a. het opnemen van een onherroepelijke omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit in het omgevingsplan;
  b. het doorvoeren van juridisch - technische en / of redactionele aanpassingen en / of correcties van omissies in het omgevingsplan, allen met geen of geringe invloed op de fysieke leefomgeving.
  2. de bevoegdheid tot het nemen van een voorbereidingsbesluit met het oog op de voorbereiding van in het omgevingsplan te stellen regels aan het college van burgemeester en wethouders te delegeren;
  3. te bepalen dat het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad informeert over de krachtens delegatie genomen besluiten door verstrekking van de collegebesluitenlijst aan de gemeenteraad;
  4. te bepalen dat de besluiten onder 1. tot en met 3. in werking treden op het tijdstip waarop de Omgevingswet in werking treedt.

  01:08:37 - 01:08:51 - Dion Schneider
  01:08:51 - 01:08:53 - Tim Snijckers
  01:08:53 - 01:09:05 - Dion Schneider
  01:09:05 - 01:11:18 - Tim Snijckers
  01:11:18 - 01:11:21 - Dion Schneider
  01:11:21 - 01:12:09 - Carsten Bours
  01:12:09 - 01:12:12 - Tim Snijckers
  01:12:12 - 01:12:22 - Dion Schneider
  01:12:23 - 01:12:25 - Carsten Bours
  01:12:25 - 01:12:28 - Tim Snijckers
  01:12:28 - 01:13:03 - Carsten Bours
  01:13:04 - 01:13:06 - Dion Schneider
  01:13:06 - 01:14:20 - Tim Snijckers
  01:14:21 - 01:14:40 - Dion Schneider
  01:14:40 - 01:14:46 - Carsten Bours
  01:14:46 - 01:16:25 - Dion Schneider
 12. 12

  HAMERSTUK

  Besluit

  1. Te opteren voor het basisniveau van (financiële) rechtmatigheidsverantwoording
  2. De financiële verordening 2023 vast te stellen
  3. De verordening controle financiële beheer en organisatie 2023 vast te stellen
  4. De verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid bestuur 2023 vast te stellen
  5. De financiële verordening 2017, de verordening controle financieel beheer en organisatie 2008 en de verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid bestuur 2008 in te trekken.

  01:15:23 - 01:16:25 - Dion Schneider
 13. 13

 14. 14

  Dhr. Bours heeft aangegeven ingekomen stuk Z/23/033676; Principeverzoek Tipstraat 12 te Maasbracht, te willen bespreken.

  Besluit

  Kennis te nemen van de afhandeling van de lijst ingekomen stukken.

  01:16:07 - 01:16:25 - Dion Schneider
  01:16:25 - 01:17:58 - Carsten Bours
  01:17:58 - 01:18:34 - Dion Schneider
  01:18:39 - 01:20:39 - Clemens Meerts
  01:20:40 - 01:20:43 - Dion Schneider
  01:20:43 - 01:21:11 - Alcuin Thijssen
  01:21:11 - 01:21:20 - Dion Schneider
  01:21:20 - 01:22:01 - Jessie Smeets-Palmen
  01:22:02 - 01:22:30 - Dion Schneider
  01:22:30 - 01:23:01 - Tim Snijckers
  01:23:03 - 01:23:05 - Dion Schneider
  01:23:05 - 01:23:46 - Carsten Bours
  01:23:46 - 01:23:52 - Dion Schneider
  01:23:52 - 01:24:17 - Tim Snijckers
  01:24:17 - 01:26:03 - Dion Schneider
 15. 15

 16. 17

  01:25:48 - 01:26:03 - Dion Schneider
  01:26:03 - 01:27:14 - Patrick Knoben
  01:27:15 - 01:28:48 - Dion Schneider
  01:28:48 - 01:28:51 - Patrick Knoben
  01:28:51 - 01:29:41 - Dion Schneider
 17. 18

  01:29:00 - 01:29:41 - Dion Schneider